banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2024.

4-6-2024

Ngày 06/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1529/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số.

4-6-2024

12-4-2024

Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1214/KH-UBND về triển khai giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

12-4-2024

Ngày 09/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1781-KL/TU về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

12-4-2024

Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 934/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

4-4-2024

Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số; việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt góp phần hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa, giảm thiểu chi phí xã hội, mở rộng không gian, rút ngắn thời gian cho quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế

4-4-2024

Tính đến hết năm 2023, tỉnh Kon Tum có tổng số 1.371 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 1.713 thủ tục hành chính, trong đó: 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tỷ lệ 58%), 373 dịch vụ công trực tuyến một phần (tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính)

4-4-2024

Trong quý I, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản, chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, bao gồm: 01 Nghị định của Chính phủ, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 01 Thông tư.

4-4-2024

Trong định hướng chung của tỉnh Kon Tum, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn đang là hướng đi mới tích cực được kỳ vọng là mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Vì vậy, gắn kết du lịch nông thôn với chuyển đổi số và hướng tới các mục tiêu phát triển điểm đến, sản phẩm du lịch chất lượng cao sẽ là “đòn bẩy” phát triển du lịch trong tương lai.

4-4-2024

28-2-2024

24-1-2024

24-1-2024

Sáng 05/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

6-10-2023

21-9-2023

23-8-2023

3-8-2023

3-8-2023

3-8-2023

3-8-2023

article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực) Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 Ngày ban hành:1/1/1900

Tong dai cuu ho cong dan
Biên giới lãnh thổ
So ngoai vụ thành phố Hò Chí minh
Bộ Ngoại giao
Công báo tỉnh Kon Tum
Đoàn ra, đoàn vào

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367939 Tổng số người truy cập: 857 Số người online:
TNC Phát triển: