banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Triển khai giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
12-4-2024
Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1214/KH-UBND về triển khai giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.
Theo đó, kế hoạch triển khai nhằm đẩy mạnh tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Nâng cao chất lượng tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Hoàn thành chỉ tiêu cụ thể về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tập trung nguồn lực triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2024; tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận, xử lý. Các sở, ban ngành tiếp tục chủ trì, theo dõi thực hiện đối với 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được Bộ ngành Trung ương triển khai tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND các huyện, thành phố giao nhiệm vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó thành viên tổ công nghệ số đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bố trí kinh phí để trang bị máy vi tính, máy scaner phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung về mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố và khu vực thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân và nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thực hiện đầy đủ, kịp thời quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương và các huyện, thành phố; Đồng thời chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước các huyện trong việc thực hiện rà soát, đối chiếu giữa các cơ quan thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định về rà soát, đối chiếu và hỗ trợ hạch toán giao dịch thanh toán thông qua các ngân hàng và trung gian thanh toán; quy định về hoàn trả đối với các khoản thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.
Đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, Internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ và để thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ xa.
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum
Số lượt xem:193

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367880 Tổng số người truy cập: 765 Số người online:
TNC Phát triển: