banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Giới thiệu
2-4-2023

 

 

  

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM

 Kontum Department of Foreign Affairs

 

Địa chỉ: Số 40 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum , tỉnh Kon Tum
Điện thoại (Fax): 060.3915 659
Email: songoaivu-kontum@chinhphu.vn

 

 

 
Quyết định số 16A/QĐ-UBND, ngày 09/5/2006 của UBND tỉnh Kon Tum 
về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Số lượt xem:3210

0 người đã bình chọn. Trung bình 0

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367935 Tổng số người truy cập: 850 Số người online:
TNC Phát triển: