banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

 

3-12-2014

 

3-12-2014

 

10-11-2014

Căn cứ Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Kon Tum 

10-7-2014

 Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn 224/STP-TTPL của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2014.

10-7-2014

 Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND, ngày 29/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 với những nội dung chủ yếu sau:

10-7-2014

article VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số:Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 Ngày ban hành:1/1/1900
Số:64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực) Ngày ban hành:1/1/1900
Số:Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 Ngày ban hành:1/1/1900

Tong dai cuu ho cong dan
Biên giới lãnh thổ
So ngoai vụ thành phố Hò Chí minh
Bộ Ngoại giao
Công báo tỉnh Kon Tum
Đoàn ra, đoàn vào

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367927 Tổng số người truy cập: 839 Số người online:
TNC Phát triển: