banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013
Ngày ban hành: 1/1/1900
Người ký:
Trích yếu: Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013
Cơ quan ban hành:
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
186057 Tổng số người truy cập: 412 Số người online:
TNC Phát triển: