banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kon Tum
10-4-2023
Địa chỉ : Số 40 Bà Triệu - TP Kon Tum
Điện thoại : 0260.3915659
Fax : 0260.3915659  
Email :

songoaivu-kontum@chinhphu.vn/sngv@kontum.gov.vn


Số lượt xem:301

0 người đã bình chọn. Trung bình 0

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
186077 Tổng số người truy cập: 448 Số người online:
TNC Phát triển: