banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Luật Phá sản 1/1/1900 Luật Phá sản
Luật Công chứng 1/1/1900 Luật Công chứng
Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg, ngày 15/01/2014 1/1/1900 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg, ngày 15/01/2014
02/2009/TTLT-BNG-BNV, ngày 27/5/2009 1/1/1900 02/2009/TTLT-BNG-BNV, ngày 27/5/2009
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014 1/1/1900 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 1/1/1900 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định 28/2013/NĐ-CP, ngày 04/4/2013 1/1/1900 Nghị định 28/2013/NĐ-CP, ngày 04/4/2013
Luật Xây dựng 1/1/1900 Luật Xây dựng
Luật Hôn nhân và gia đình 1/1/1900 Luật Hôn nhân và gia đình
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 1/1/1900 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi và bổ sung) 1/1/1900 Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi và bổ sung)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 1/1/1900 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam 1/1/1900 Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 1/1/1900 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chỉ thị 02/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011 1/1/1900 Chỉ thị 02/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011
Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 1/1/1900 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014
Nghị định 79/2007/NĐ-CP, ngày 28/5/2007 1/1/1900 Nghị định 79/2007/NĐ-CP, ngày 28/5/2007
CHỈ THỊ SỐ 51-CT/TW NGÀY 04-01-2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 1/1/1900 CHỈ THỊ SỐ 51-CT/TW NGÀY 04-01-2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTg NGÀY 13-01-2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 1/1/1900 CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTg NGÀY 13-01-2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 1/1/1900 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012
Trang trước Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

316708 Tổng số người truy cập: 295 Số người online:
TNC Phát triển: