banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực) 1/1/1900 Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực)
Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 1/1/1900 Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013
Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 1/1/1900 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014
08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009 1/1/1900 08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009
02/2009/TTLT-BNG-BNV, ngày 27/5/2009 1/1/1900 02/2009/TTLT-BNG-BNV, ngày 27/5/2009
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014 1/1/1900 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

417035 Tổng số người truy cập: 1716 Số người online:
TNC Phát triển: