banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 1/1/1900
Người ký:
Trích yếu: Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

316755 Tổng số người truy cập: 398 Số người online:
TNC Phát triển: