banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Ngày ban hành: 1/1/1900
Người ký:
Trích yếu: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành:
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

402969 Tổng số người truy cập: 623 Số người online:
TNC Phát triển: