banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013
Ngày ban hành: 1/1/1900
Người ký:
Trích yếu: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013
Cơ quan ban hành:
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
253161 Tổng số người truy cập: 69 Số người online:
TNC Phát triển: