banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
29-12-2023

THÔNG BÁO
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 
   
Căn  cứ  Nghị  định  số  63/2010/NĐ-CP  ngày  08  tháng  6  năm  2010  của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND, ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó: (1) Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, (2) Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum về ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, (3) Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 04  tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Ngoại vụ thông báo dừng tiếp nhận Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Lãnh sự: Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC của Doanh nhân APEC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tiếp tại số 40 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Bà Phạm Thị Ái Liễu, Chuyên viên phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, điện thoại: 02603 590477.
 
Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện./.
Admin
Số lượt xem:57

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
253166 Tổng số người truy cập: 85 Số người online:
TNC Phát triển: