banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024
29-12-2023
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ năm 2024
                                                
          Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
          Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SNgV ngày 26/12/2017 của Sở Ngoại vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện việc tiếp công dân Sở Ngoại vụ.
          Sở Ngoại vụ thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng trong năm 2024 của Giám đốc Sở như sau:
1. Lịch tiếp công dân:
TT Thứ Ngày, tháng Họ và tên Chức vụ
1 Sáu 26/01/2024 Y Ly Trang Giám đốc
2 Sáu 23/02/2024 Y Ly Trang Giám đốc
3 Hai 25/03/2024 Y Ly Trang Giám đốc
4 Năm 25/04/2024 Y Ly Trang Giám đốc
5 Sáu 24/05/2024 Y Ly Trang Giám đốc
6 Ba 25/06/2024 Y Ly Trang Giám đốc
7 Sáu 26/07/2024 Y Ly Trang Giám đốc
8 Sáu 23/08/2024 Y Ly Trang Giám đốc
9 25/09/2024 Y Ly Trang Giám đốc
10 Sáu 25/10/2024 Y Ly Trang Giám đốc
11 Hai 25/11/2024 Y Ly Trang Giám đốc
12 25/12/2024 Y Ly Trang Giám đốc
2. Địa điểm: Phòng tiếp dân Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum, số 40 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian:
- Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Trường hợp Giám đốc bận công tác đột xuất thì ủy quyền một Phó Giám đốc tiếp công dân thay Giám đốc.
Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, nếu có vụ việc phát sinh, Giám đốc Sở sẽ bố trí thời gian để tiếp công dân đột xuất.
Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo để quý cơ quan, tổ chức và công dân biết./.
Admin
Số lượt xem:46

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
253169 Tổng số người truy cập: 91 Số người online:
TNC Phát triển: