banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính
22-11-2022

 Để góp phần tuyên truyền, vận động người dân biết đến các tiện ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và việc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Ngoại vụ xin thông tin đến các đơn vị, địa phương và người dân biết truy cập xem nội dung video tuyên truyền tại đường link: http://snv.kontum.gov.vn/pages/video/detail/5.html hoặc vào trang thông tin điện tử Sở Nội vụ mục: Tin Video.

 

Số lượt xem:853

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

417012 Tổng số người truy cập: 1682 Số người online:
TNC Phát triển: