banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật quý I/2024
26-1-2024
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 19/01/2024của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024và các văn bản khác liên quan, Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quý Inăm 2024.
Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.
Admin
Số lượt xem:29

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
253161 Tổng số người truy cập: 70 Số người online:
TNC Phát triển: