banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2023
13-10-2023
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 và các văn bản khác liên quan, Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quý IV năm 2023.
Xem chi tiết Văn bản Hướng dẫn tại đây.
Admin
Số lượt xem:437

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
186066 Tổng số người truy cập: 431 Số người online:
TNC Phát triển: