banner
Thứ 5, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
19-10-2023
Xem chi tiết Đề cương tại đây.
Admin
Số lượt xem:65

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

364323 Tổng số người truy cập: 1303 Số người online:
TNC Phát triển: