banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3-8-2023
Xem chi tiết tại đây.
Admin
Số lượt xem:1206

0 người đã bình chọn. Trung bình 0

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

417102 Tổng số người truy cập: 1811 Số người online:
TNC Phát triển: