banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Hội đàm công tác biên giới giữa Đoàn chuyên viên biên giới Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Đoàn chuyên viên biên giới Sở Ngoại giao tỉnh Sê-Kông (Lào)
5-9-2023
Từ ngày 29-31/8/2023, tại huyện Ngọc Hồi, Đoàn Chuyên viên biên giới Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Đoàn Chuyên viên biên giới Sở Ngoại giao tỉnh Sê-Kông (Lào) đã tổ chức Hội đàm trao đổi về công tác biên giới và thăm các hộ gia đình di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được nhập quốc tịch Việt Nam năm 2019.

Đoàn thăm và làm việc tại xã Đăk Môn

Đoàn thăm và làm việc tại xã Đăk Dục
Sáng ngày 31/8/2023, tại huyện Ngọc Hồi, Đoàn Chuyên viên biên giới Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Đoàn Chuyên viên biên giới Sở Ngoại giao tỉnh Sê-Kông (Lào) đã tổ chức Hội đàm trao đổi về công tác biên giới.
Tham dự Hội đàm, về phía Đoàn chuyên viên biên giới tỉnh Kon Tum do đồng chí A Brao Bim, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn.
Về phía Đoàn chuyên viên biên giới tỉnh Sê-Kông do đồng chí Khăm-vớ Vạt-sạ-ngà, Giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Sê-Kông làm trưởng đoàn.           

Quang cảnh buổi Hội đàm
Phát biểu tại hội đàm Hai bên đánh giá cao kết quả đã đạt được trong hoạt động thực tế công tác biên giới Việt Nam – Lào và tổ chức thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16/3/2016; Song phương đi thăm, gặp gỡ, tặng quà các hộ gia đình di cư tự do và kết hôn không giá thú (đã được nhập quốc tịch năm 2019) đang sinh sống dọc theo khu vực biên giới Việt Nam - Lào ở huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Cuộc sống của người dân cơ bản ổn định, chấp hành tốt các quy định về Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam - Lào.


Hai bên ký kết biên bản Hội đàm
Tại Hội đàm, hai bên đã thảo luận và thống nhất ký kết biên bản thống nhất một số nội dung hợp trong thời gian đến, cụ thể: Tiếp tục triển khai có hiệu quả hai văn kiện pháp lý về biên giới ký ngày 16/3/2016 và các hiệp định, thỏa thuận liên quan khác; Hai bên tiếp tục báo cáo lãnh đạo hai tỉnh đề nghị Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào xem xét, nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Blô - Đăk Bar lên cửa khẩu chính; Hai bên thống nhất trong việc giám sát, kiểm tra, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, trộm cắp tài nguyên thiên nhiên; giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú dọc biên giới Việt Nam - Lào theo quy định của mỗi bên; Đề xuất lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum - Sê Kông lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền các huyện, các xã dọc biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục quan hệ hợp tác và xây dựng bản làng kết nghĩa giữa bản với bản dọc biên giới Kon Tum - Sê Kông để đạt được kết quả tốt và chia sẻ bài học với nhau trên phương diện phát triển; Đề xuất lãnh đạo tỉnh Kon Tum - Sê Kông quan tâm đẩy mạnh, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu và nội dung Biên bản Cuộc họp thường niên của Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào đến các sở, ngành liên quan của tỉnh, huyện biên giới và chính quyền các xã biên giới của hai tỉnh để đưa các nội dung cần tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ, công an và nhân dân hai tỉnh chúng ta được biết, hiểu một cách rộng rãi; Hai bên thống nhất trong việc phối hợp, trao đổi thông tin và theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn các vấn đề xảy ra dọc biên giới Việt Nam - Lào định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm theo thực tế; Hai bên thống nhất trong trường hợp xảy ra thảm họa, dịch bệnh nghiêm trọng, phải báo cáo lãnh đạo hai tỉnh để thông báo ngay cho bên kia và thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để lan rộng sang lãnh thổ của bên kia; Hai bên thống nhất đề xuất lãnh đạo hai tỉnh chỉ đạo Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh đi kiểm tra dọc tuyến biên giới, kịp thời nắm bắt về tình hình biên giới giữa hai tỉnh Kon Tum - Sê Kông.
Trần Văn Thức
Số lượt xem:77

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
186108 Tổng số người truy cập: 495 Số người online:
TNC Phát triển: