Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Thông tư
    Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
67.061
 Tiêu ĐềMô TảModified DateNgày Tạo Clicks
Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài18/05/201818/05/2018Tải Xuống268
Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam18/05/201818/05/2018Tải Xuống281
Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủQuy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-TTCP.10/11/201410/11/2014Tải Xuống296
02/2009/TTLT-BNG-BNV, ngày 27/5/2009Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.08/08/201408/08/2014Tải Xuống716
08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam08/08/201408/08/2014Tải Xuống675
Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.21/07/201421/07/2014Tải Xuống687
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014TTLT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Ngoại giao về hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. Có hiệu từ ngày 25/3/201424/04/201424/04/2014Tải Xuống688
Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND, ngày 18/3/2011Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Kon Tum.11/02/201411/02/2014Tải Xuống676
Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.01/08/201428/10/2013Tải Xuống789
Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực)hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam22/07/201403/10/2013Tải Xuống763
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết