Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Thông tư
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
 Tiêu ĐềMô TảModified Date Clicks
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014TTLT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Ngoại giao về hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. Có hiệu từ ngày 25/3/201424/04/2014Tải Xuống365
Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.01/08/2014Tải Xuống463
Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủQuy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-TTCP.10/11/2014Tải Xuống63
Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.21/07/2014Tải Xuống373
08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam08/08/2014Tải Xuống362
02/2009/TTLT-BNG-BNV, ngày 27/5/2009Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.08/08/2014Tải Xuống362
Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực)hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam22/07/2014Tải Xuống447
Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND, ngày 18/3/2011Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Kon Tum.11/02/2014Tải Xuống372
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết