Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Quyết định
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
 Tiêu ĐềMô TảModified Date Clicks
Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Có hiệu lực từ ngày 25/10/2014.03/03/2015Tải Xuống356
Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.11/02/2014Tải Xuống460
Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014Ban hành Quy chế quản lý nhà về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Có hiệu lực từ ngày 03/12/2014.03/03/2015Tải Xuống348
Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủVề việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam24/06/2014Tải Xuống403
Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủV/v ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương24/06/2014Tải Xuống428
Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010Ban hành Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC11/02/2014Tải Xuống449
Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013Ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum03/10/2013Tải Xuống475
64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủBan hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài03/10/2013Tải Xuống578
Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg, ngày 15/01/2014Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2014.24/04/2014Tải Xuống431
Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon TumVề việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh24/06/2014Tải Xuống435
Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010Quy chế vận động, quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum03/03/2015Tải Xuống393
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết