Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Nghị định
    Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.601
 Tiêu ĐềMô TảModified DateNgày Tạo Clicks
Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 201306/06/201806/06/2018Tải Xuống393
Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 18/05/201818/05/2018Tải Xuống356
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tạiViệt Nam18/05/201818/05/2018Tải Xuống392
Nghị định số 64/2015/NĐ-CP của Chính phủQuy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam05/11/201505/11/2015Tải Xuống688
Nghị định số 94/2015/NĐ-CP của Chính phủSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam05/11/201505/11/2015Tải Xuống617
Nghị định 79/2007/NĐ-CP, ngày 28/5/2007Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Còn hiệu lực. 25/03/201525/03/2015Tải Xuống731
Nghị định Số: 65/2014/NĐ-CP, ngày 01 tháng 07 năm 2014Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014. 10/11/201410/11/2014Tải Xuống725
Nghị định Số: 81/2014/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014. 10/11/201410/11/2014Tải Xuống787
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíNghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08 tháng 09 năm 2014. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014. Bãi bỏ Nghị định số 68/2006/NĐ-CP.10/11/201410/11/2014Tải Xuống696
Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt NamNghị định Số: 34/2014/NĐ-CP, ngày 29 tháng 04 năm 2014. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2014 và thay thế Nghị định số 34/2000/NĐ-CP.10/11/201410/11/2014Tải Xuống869
Nghị định Số: 97/2014/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2014Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.10/11/201410/11/2014Tải Xuống711
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (có hiệu lực từ ngày 01/6/2014)14/10/201414/10/2014Tải Xuống740
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủQuy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.17/07/201417/07/2014Tải Xuống781
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.17/07/201417/07/2014Tải Xuống777
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủVề Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.17/07/201417/07/2014Tải Xuống751
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủQuy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.17/07/201417/07/2014Tải Xuống758
Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủBan hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 202024/06/201424/06/2014Tải Xuống770
Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủVề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia24/06/201424/06/2014Tải Xuống744
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước27/05/201427/05/2014Tải Xuống787
Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002Về chế độ nhuận bút (Chương II, V, VI hết hiệu lực)14/10/201427/05/2014Tải Xuống727
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước27/05/201427/05/2014Tải Xuống806
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết