Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
 Tiêu ĐềMô TảModified DateNgày Tạo Clicks
Pháp lệnh số 33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 25/05/201825/05/2018Tải Xuống257
Luật Công nghệ thông tinLuật số 67/2006/QH11. Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Còn hiệu lực. 31/03/201531/03/2015Tải Xuống599
Luật Bảo vệ môi trườngLuật số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 06 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực).10/11/201410/11/2014Tải Xuống686
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt NamLuật số: 56/2014/QH13, ngày 24 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.10/11/201410/11/2014Tải Xuống673
Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi và bổ sung)Luật số: 46/2014/QH13, ngày 13 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống654
Luật Công chứngLuật số: 53/2014/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống682
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamLuật số: 47/2014/QH13, ngày 16 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống560
Luật Hôn nhân và gia đìnhLuật số: 52/2014/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống660
Luật Xây dựngLuật số: 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống806
Luật Phá sảnLuật số: 51/2014/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống624
Luật Thanh niên năm 2005Luật số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.23/07/201423/07/2014Tải Xuống662
Luật bảo vệ môi trường năm 2005Luật bảo vệ môi trường, ban hành ngày 29/11/200517/07/201417/07/2014Tải Xuống625
Nghị định 28/2013/NĐ-CP, ngày 04/4/2013Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2013. 09/05/201409/05/2014Tải Xuống703
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luậtLuật số 14/2012/QH13, ngày ban hành 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/201309/05/201409/05/2014Tải Xuống703
Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể 13/03/201524/04/2014Tải Xuống1279
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2014.24/04/201424/04/2014Tải Xuống718
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninhLuật số 30/2013/QH13, ngày 19/6/2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.24/04/201424/04/2014Tải Xuống774
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trúLuật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.24/04/201424/04/2014Tải Xuống819
Luật Cư trú 2007Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.24/04/201424/04/2014Tải Xuống686
Luật Cán bộ, công chứcLuật số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.24/04/201424/04/2014Tải Xuống678
Luật Tố cáoLuật số 03/2011/QH13, ngày 11/11/2011. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.24/04/201424/04/2014Tải Xuống666
Luật Khiếu nạiLuật số 02/2011/QH13, ngày 11/11/2011 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/201224/04/201424/04/2014Tải Xuống757
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013Luật số 15/2012/QH13, ngày 20/6/201224/04/201424/04/2014Tải Xuống747
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013Luật số 43/2013/QH13, ngày 26/11/201313/03/201524/04/2014Tải Xuống739
Luật Tiếp công dânLuật số 42/2013/QH13, ngày 25/11/201324/04/201424/04/2014Tải Xuống743
Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013Luật số 45/2013/QH13, ngày 29/11/201324/04/201424/04/2014Tải Xuống647
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
Website liên Kết