Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
 Tiêu ĐềMô TảModified DateNgày Tạo Clicks
Pháp lệnh số 33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 25/05/201825/05/2018Tải Xuống241
Luật Công nghệ thông tinLuật số 67/2006/QH11. Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Còn hiệu lực. 31/03/201531/03/2015Tải Xuống588
Luật Bảo vệ môi trườngLuật số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 06 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực).10/11/201410/11/2014Tải Xuống663
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt NamLuật số: 56/2014/QH13, ngày 24 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.10/11/201410/11/2014Tải Xuống650
Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi và bổ sung)Luật số: 46/2014/QH13, ngày 13 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống640
Luật Công chứngLuật số: 53/2014/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống667
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamLuật số: 47/2014/QH13, ngày 16 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống545
Luật Hôn nhân và gia đìnhLuật số: 52/2014/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống643
Luật Xây dựngLuật số: 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống788
Luật Phá sảnLuật số: 51/2014/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.10/11/201410/11/2014Tải Xuống609
Luật Thanh niên năm 2005Luật số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.23/07/201423/07/2014Tải Xuống649
Luật bảo vệ môi trường năm 2005Luật bảo vệ môi trường, ban hành ngày 29/11/200517/07/201417/07/2014Tải Xuống609
Nghị định 28/2013/NĐ-CP, ngày 04/4/2013Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2013. 09/05/201409/05/2014Tải Xuống690
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luậtLuật số 14/2012/QH13, ngày ban hành 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/201309/05/201409/05/2014Tải Xuống688
Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể 13/03/201524/04/2014Tải Xuống1269
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2014.24/04/201424/04/2014Tải Xuống708
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninhLuật số 30/2013/QH13, ngày 19/6/2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.24/04/201424/04/2014Tải Xuống761
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trúLuật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.24/04/201424/04/2014Tải Xuống803
Luật Cư trú 2007Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.24/04/201424/04/2014Tải Xuống670
Luật Cán bộ, công chứcLuật số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.24/04/201424/04/2014Tải Xuống664
Luật Tố cáoLuật số 03/2011/QH13, ngày 11/11/2011. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.24/04/201424/04/2014Tải Xuống655
Luật Khiếu nạiLuật số 02/2011/QH13, ngày 11/11/2011 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/201224/04/201424/04/2014Tải Xuống741
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013Luật số 15/2012/QH13, ngày 20/6/201224/04/201424/04/2014Tải Xuống737
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013Luật số 43/2013/QH13, ngày 26/11/201313/03/201524/04/2014Tải Xuống724
Luật Tiếp công dânLuật số 42/2013/QH13, ngày 25/11/201324/04/201424/04/2014Tải Xuống731
Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013Luật số 45/2013/QH13, ngày 29/11/201324/04/201424/04/2014Tải Xuống634
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết