Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Kế hoạch
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
67.061
VBPL_CP
 Tiêu ĐềMô TảModified DateNgày Tạo Clicks
Kế hoạch số 1713/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014Hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Kon Tum25/05/201825/05/2018Tải Xuống310
Website liên Kết

Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan