Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Chỉ thị
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
69.601
 Tiêu ĐềMô TảModified DateNgày Tạo Clicks
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2015Về tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế06/06/201806/06/2018Tải Xuống588
Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới06/06/201806/06/2018Tải Xuống438
Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2017Về tăng cường, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế25/05/201825/05/2018Tải Xuống390
NGHỊ QUYẾT SỐ 1129/2016/UBTVQH13 NGÀY 14-01-2016 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘICông bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/201608/04/2016Tải Xuống0
NGHỊ QUYẾT SỐ 1135/2016/UBTVQH13 NGÀY 22-01-2016 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘIDự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV 08/04/201608/04/2016Tải Xuống0
NGHỊ QUYẾT SỐ 105/2015/QH13 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVề Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia 08/04/201608/04/2016Tải Xuống0
CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTg NGÀY 13-01-2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/201608/04/2016Tải Xuống0
CHỈ THỊ SỐ 51-CT/TW NGÀY 04-01-2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/201608/04/2016Tải Xuống0
Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND, ngày 23/7/2013Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020.25/03/201525/03/2015Tải Xuống716
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014Một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC.25/03/201525/03/2015Tải Xuống670
Chỉ thị 02/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Kon Tum.28/01/201528/01/2015Tải Xuống838
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết