Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Công điện
    Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.601
 Tiêu ĐềMô TảNgày Tạo Clicks
Văn bản số 600/UBND-VX, ngày 20/3/2014 của UBND tỉnhVề việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậ24/04/2014Tải Xuống1116
Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 14/02/2013Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014.10/01/2014Tải Xuống796
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết