Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
Thủ tục hành chính

Tuyên truyền

   Đóng
10:04 SA | 05/03/2021

 Ngày 26 tháng 02 năm 2021,  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về việc mua và sử dụng vắc xin phòng dịch COVID-19, trong đó có quy định về đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin COVID-19.


Website liên Kết

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum