Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
Email Kontum
TUYÊN TRUYỀN

Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam–Lào, Lào–Việt Nam năm 2022

 Thực hiện Công văn số 1169-CV/BTGTU, ngày 01-7-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; Kế hoạch triển khai tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” của Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1077 -18/7/2022), góp phần thiết thực thành công sự kiện “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2022”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, nội dung Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 đến cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

- Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài dự thi.

- Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp.

- Thời gian: 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.

- Cách thức tham gia:

+ Cách 1: Truy cập vào phần mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 tại địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn;

+ Cách 2: Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan báo chí phối hợp để vào phần mềm Cuộc thi.

2. Các sở, ban ngành, địa phương: Phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động biết, tích cực hưởng ứng tham gia.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các hệ thống thông tin cơ sở truyền thông rộng rãi Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã;

- Cơ quan báo chí, cổng/trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt banner và dẫn đường link tới Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (vietlao.dangcongsan.vn); định kì thứ 5 hàng tuần báo kết quả tuyên truyền Cuộc thi về Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (qua hộp thư: yentt@kontum.gov.vn).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả./.

Xem Kế hoạch tuyên truyền tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 07/07/2022 Lượt xem : 187
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới