Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
70.147
Tạp chí CS
TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT

Căn cứ Văn bản số  1281/CATTT-QHPT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT.

Vừa qua, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim  sitcom tuyên  truyền các nguy cơ, giải  pháp  bảo đảm an  toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Đứng trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức  tạp,  nhiều người  phải  sử dụng  mạng để làm  việc,  học  tập,...  nên  tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Sở Ngoại vụ thông tin chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

Tập1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Ngoài  ra,  các  tập phim cũng được đăng tải  trên  trang facebook:  An  toàn không gian mạng.

            Trân trọng./.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 26/10/2021 Lượt xem : 602
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi