Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
70.147
VBPL_KonTum
TUYÊN TRUYỀN

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì tổ chức giải.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tiỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021. Để lan tỏa thông tin, thu hút sự quan tâm và tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Kon Tum năm 2021) của mọi công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tạo nên sự thành công của Giải, Sở Ngoại vụ thông tin Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 26-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 và Thể lệ Giải để mọi công dân Việt Nam tham gia.

Xem chi tiết Kế hoạch của Tỉnh ủy tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 06/09/2021 Lượt xem : 622
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị