Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
HD_MAUVB_DR_DV
TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3701/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Sở Ngoại vụ thông tin đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, bao gồm 04 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tìm hiểu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chuyên đề 2: Giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020; Chuyên đề 3: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Chuyên đề 4: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.

Xem chi tiết Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 26/11/2020 Lượt xem : 949
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi