Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
SoNgoaiVuTP.HCM
TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm

 Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp từ nay đến tháng 8/2020

Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; những chủ trương, định hướng lớn được xác định tại các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, đại hội XIII của Đảng. Qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, sớm đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và mừng xuân Canh Tý

Các cơ quan báo chí tỉnh, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua theo Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh tý". Xem chi tiết Hướng dẫnĐề cương.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/2060-26/01/2020)

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/2060-26/01/2020) đến các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức tin, bài phù hợp; đề cương tuyên truyền đã đăng trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, địa chỉ: www.tuyengiaokontum.org.vn.

4. Tuyên truyên nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Tuyên truyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của tỉnh để phát triển kinh tế -xã hội nhanh và bền vững Trong đó, cần thông tin đầy đủ việc đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của tỉnh. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa -xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn

5. Tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tin, bài, thời lượng phát sóng về nội dung phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và  pháo; tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, và pháo, góp phần giữ vững an ninh,trật tựtrên địa bàntỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh.

6. Tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  trước, trong và sauTết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan liên quan kịp thời đưa tin, bài, phóng sự công khai các vụ việc phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thường mại và hàng giả, nhằm ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

7. Tuyên truyền đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh

Tăng thời lượng phát sóng, bài, tin, nội dung chuyên mục để tuyên truyền các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông như: Đã uống rượu, bia không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; không chạy quá tốc độ quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn trên xe ô tô...

8. Tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin về việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, theo dõi, dự tính, dự báo, thông tin chính xác dịch bệnh để chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh động vật thủy sản; nâng cao nhận thức cho người nuôi trồng thủy sản về tác hại của dịch bệnh động  vật  thủy  sản  và  các  biện  pháp  phòng, chống; trách  nhiệm  của  cộng đồng, người  nuôi  trồng  thủy  sản, các  cấp  chính  quyền trong  phòng,  chống  dịch  bệnh động vật thủy sản theo quy định.

9. Tuyên truyền tình hình giá lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm

Các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về nguồn cung, giá thực phẩm trong nước và khu vực, nhất là mặt hàng thịt lợn để người dân hiểu đầy đủ, không tạo ra lạm phát kỳ vọng, không để thương lái, doanh nghiệp trục lợi để tăng giá tăng cường công tác bình ổn giá và mặt hàng thịt lợn so với các nhóm thực phẩm khác, đặc biệt trong dịp Tết dương lịch, nguyên đán 2020.

10. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa Đại Dương

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương theo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019).

11.Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các đoàn thể chính trị -xã hội liên quan tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2019-2020, (đặc biệt là các ngày nghỉ và trong dịp Tết Nguyên đán) nhằm bảo vệ được vốn rừng hiện có, duy trì và nâng  cao độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh.

12. Tuyên truyền công tác quản lý, sử dụng vỉa hè và trật tự xây dựng, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn

Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực phối hợp các đơn vị liên quan; tuyên truyền việc lập lại trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, môi trường đô thị để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; riêng Đài PT-TH tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng phóng sự tuyên truyền nội dung trên. Nhằm khắc phục tình trạng không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố Kon Tum và trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh.

13. Thông tin tuyên truyền việc phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, vật nuôi

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương và nội dung hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét, dịch bệnh cho vật nuôi để người chăn nuôi biết, chủ động phòng, chống dịch bệnh đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm, nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

14. Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi “Thiết kế Lì xì hạt giống” Các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi “Thiết kế Lì xì hạt giống” đến đông đảo học sinh trong các nhà trường, các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp tại địa phương. Nhằm giáo dục về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ và trân trọng môi trường sống cho giới trẻ, phát huy tính sáng tạo và nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề bảo vệ môi trường.

 

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 03/01/2020 Lượt xem : 1118
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới