Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
Email Kontum
TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức các hoạt động truyền thông về Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được công nhận Vườn Di sản A

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3213/UBND-NNTN ngày 03 tháng 12 năm 2019, về việc đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

 Vườn Di sản ASEAN (AHP) là Danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được Việt Nam triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn tính toàn vẹn của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN. Việc công nhận danh hiệu AHP góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái không chỉ có đa dạng sinh học cao mà còn có giá trị văn hóa, lịch sử đối với từng quốc gia và cả khu vực, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân các nước ASEAN.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại Hội nghị các Vườn Di sản ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Pakse, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với chủ đề “Đổi mới và phát triển bền vững cho Vườn Di sản và cộng đồng - Lễ kỷ niệm 35 năm Vườn Di sản ASEAN”, Ban thư ký ASEAN đã công bố kết quả thẩm định các hồ sơ AHP trong 02 năm (2018-2019) và trao 09 danh hiệu AHP cho các nước ASEAN. Trong số 09 danh hiệu này, Việt Nam được trao 04 danh hiệu AHP cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum), Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh).

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại Hội thảo tham vấn về việc thành lập Mạng lưới các Vườn di sản ASEAN của Việt Nam và Lễ vinh danh các Vườn di sản ASEAN mới của Việt Nam tại Đà Lạt. Tổng cục Môi trường và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN đã trực tiếp trao Bằng công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3213/UBND-NNTN ngày 03 tháng 12 năm 2019, về việc đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tùy vào khả năng thực tế, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN như:

1. Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng về danh hiệu Vườn Di sản ASEAN nhằm thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại địa phương cũng như thúc đẩy các hoạt động giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái và ổn định sinh kế cho cộng đồng địa phương trong vùng xung quanh khu vực Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh -Vườn Di sản ASEAN đã được công nhận (Chứng nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh kèm theo).

2. UBND huyện Đăk Glei, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức các phong trào, hoạt động truyền thông cụ thể về Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN để nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 03/01/2020 Lượt xem : 1249
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị