Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
Hệ thống phản ánh kiến nghị
TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Ngày 26-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Xem chi tiết Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 13/12/2019 Lượt xem : 377
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS