Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
69.601
VBPL_CP
9:20 SA | 12/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quý II năm 2022, như sau:

9:47 SA | 23/02/2022

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm b, mục 2, Phần III Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và các văn bản khác có liên quan, Ngày 16 tháng 02 năm 2022 Sở Tư pháp đã lựa chọn, biên tập hoàn chỉnh 01 Tập tài liệu phổ biến một số quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

10:00 SA | 21/02/2022

 Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành các Quy định về công tác cán bộ của tỉnh Kon Tum.

3:41 CH | 30/08/2021

Triển khai Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2520/VP-NC ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

10:33 SA | 13/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

3:57 CH | 10/06/2021

 

3:19 CH | 07/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn của Sở Tư pháp số 992/STP-PBGDPL về thực hiện công tác PBGDPL trong Quý IV năm 2020.

1:52 CH | 02/10/2020

 

9:40 SA | 13/08/2020

 Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

7:48 SA | 11/08/2020

 Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum