Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

Hướng dẫn hồ sơ sáng kiến

 Hướng dẫn này hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở của các tổ chức, cá nhân thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Xem hướng dẫn và hồ sơ đính kèm:

Hướng dẫn sáng kiến.

Đơn đề nghị công nhận sáng kiến.

Báo cáo sáng kiến cấp tỉnh.

Giấy chứng nhận sáng kiến.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 10/10/2016 Lượt xem : 432
Quay Về

DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết