Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
70.147
PHỔ BIẾN GDPL

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quý III năm 2022, như sau:

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN

1. Nội dung phổ biến

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2021, năm 2022 như: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính… và các quy định khác như: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022; Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 28/4/2022 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2022; Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 07/6/2022 về triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Công văn số 2055/UBND-KGVX ngày 30/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue; Công văn số 1829/UBND-HTKT ngày 14/6/2022 về việc tăng cường thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Công văn số 1576/UBND-KGVX ngày 25/5/2022 tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 2073/UBND-NNTN ngày 01/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất...

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2022.

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên…

- Bên cạnh việc phổ biến các văn bản nói trên, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn Quý II năm 2022 hoặc các văn bản đã được tổ chức phổ biến nhưng chưa chuyên sâu.

2. Đối tượng, nội dung phổ biến

2.1. Nội dung phổ biến chung cho các tầng lớp Nhân dân

Tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật Thanh niên như: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 1393/KH-UBND ngày 11/5/2022 về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1042/UBND-NC ngày 14/4/2022 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022; Công văn số 2095/UBND-KGVX ngày 04/7/2022 về việc tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025; Công văn số 2073/UBND-NNTN ngày 01/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất...

2.2. Nội dung phổ biến cho nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật và các đối tượng khác

- Đối với nông dân: Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, như: Luật Lâm nghiệp; Luật Trồng trọt; Luật Thủy lợi; Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi... và các văn bản của địa phương như: Công văn số 1124/UBND-NNTN ngày 20/4/2022 về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; Công văn số 1817/UBND-NNTN ngày 13/6/2022 về việc tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực...

- Đối với phụ nữ: Tập trung phổ biến quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng nam, nữ trong hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Trẻ em... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch 1760/KH-UBND ngày 08/6/2022 về thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 19/5/2022 về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 1335/KH-UBND ngày 09/5/2022 về thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025...

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Tập trung phổ biến các văn bản có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, như: Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025... và các văn bản của địa phương như:Kế hoạch số 1479/KH-UBND ngày 17/5/2022 về phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2025; Công văn số 2055/UBND-KGVX ngày 30/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue; Công văn số 1829/UBND-HTKT ngày 14/6/2022 về việc tăng cường thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Công văn số 2073/UBND-NNTN ngày 01/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất...

- Đối với nạn nhân bạo lực gia đình: Chú trọng quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 1335/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025...

- Đối với người khuyết tật: Tập trung các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật, chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, như: Bộ luật lao động; Luật Người khuyết tật; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 18/02/2022 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022; Công văn số 900/UBND-KGVX ngày 30/3/2022 về việc triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" ; Công văn số 1003/UBND-KGVX ngày 14/4/2022 về việc vận động ủng hộ trẻ em và người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn tỉnh...

- Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và các đối tượng khác tại trại tạm giam, nhà tạm giữ: Tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý VPHC; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội như: Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Công văn số 1042/UBND-NC ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022...

2.3. Nội dung phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức

Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 06/5/2022 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Công văn số 1710/UBND-KGVX ngày 03/6/2022 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý kinh tế: Tập trung quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, như: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công; Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự... và các văn bản khác, như: Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022; Công văn số 1624/UBND-NC ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; Công văn số 1083/UBND-KTTH ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022...

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý văn hóa, xã hội: Tập trung phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành, quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như: Luật Xuất bản; Luật Báo chí; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An ninh mạng; Luật Điện ảnh... và các văn bản của địa phương như: Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 ban hành Danh mục hủ tục, phong tục không còn phù hợp; Công văn số 1510/UBND-KGVX ngày 19/5/2022 về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa...

- Đối với cán bộ, công chức bảo vệ pháp luật: Tổ chức quán triệt các quy định pháp luật chuyên ngành, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý, như: kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng; lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều; lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực sở hữu trí tuệ...

- Đối với cán bộ, công chức cơ sở: Cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; quy định về các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở, như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Danh mục hủ tục, phong tục không còn phù hợp..                 .

2.4. Nội dung phổ biến cho thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh, sinh viên

Tập trung phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật An ninh mạng... và các văn bản khác như: Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 1324/KH-UBND ngày 06/5/2022 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 1886/KH-UBND ngày 17/6/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Công văn số ngày 06/5/2022 về việc triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng"...

2.5. Phổ biến cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh

- Đối với người lao động: Tập trung phổ biến các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, như: Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo; Công văn số 1843/UBND-KGVX ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc duy trì, thu hút lao động vào làm việc và hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động; Công văn số 1733/UBND-KGVX ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ...

- Đối với người quản lý: Phổ biến các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, như: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Phá sản; Luật Cạnh tranh; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu: Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025... và các văn bản của địa phương như: Công văn số 1083/UBND-KTTH ngày 18/4/2022 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Công văn số 1275/UBND-KGVX ngày 04/5/2022 về tăng cường triển khai các hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

- Đối với cán bộ công đoàn: Tập trung phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Công đoàn; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Việc làm; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Công văn số 1842/UBND-KGVX ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và văn bản khác có liên quan.

2.6. Nội dung phổ biến trong lực lượng vũ trang nhân dân

- Trong quân đội và quốc phòng: Tiếp tục phổ biến những vấn đề cơ bản về lý luận Nhà nước và pháp luật; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác đang đảm nhiệm, địa bàn đóng quân; các quy định về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, như: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch hành động số 1057/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh giai đoạn 2021-2030...

- Trong lực lượng công an:

+ Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, xuất nhập cảnh: Tập trung phổ biến các văn bản chuyên ngành, phục vụ công tác chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xuất nhập cảnh, trật tự an toàn xã hội, như: Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân; Công văn số 1041/UBND-NC ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh...

+ Đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn: Cần nắm vững các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, hộ khẩu, giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như: Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân... và các văn bản khác có liên quan.

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN

Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các ngành, địa phương lựa chọn để áp dụng các hình thức PBGDPL sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức chủ yếu thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp (Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ, giao ban, các buổi sinh hoạt đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên...); niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice, đăng tải thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện tử; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật... để quán triệt nội dung các văn bản QPPL, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.

         2. Đối với quần chúng Nhân dân: Chú trọng hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở... Ngoài các hình thức định hướng nói trên, có thể áp dụng các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể để công tác PBGDPL đạt hiệu quả.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 08/07/2022 Lượt xem : 90
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết