Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.892
PHỔ BIẾN GDPL

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quý II năm 2022, như sau:

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN

1. Nội dung phổ biến

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2021, năm 2022 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… và các quy định khác như: Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 902/KH-UBND ngày 30/3/2022 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 877/KH-UBND ngày 29/3/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 21/3/2022 về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022; Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 về chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue; Công văn số 677/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh...

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2022.

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên…

- Bên cạnh việc phổ biến các văn bản nói trên, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn Quý I năm 2022 hoặc các văn bản đã được tổ chức phổ biến nhưng chưa chuyên sâu.

2. Đối tượng, nội dung phổ biến

2.1. Nội dung phổ biến chung cho các tầng lớp Nhân dân

Tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật Thanh niên; Quyết định số 327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...; các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 913/KH-BCĐ ngày 23/02/2022 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh về Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022; Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 21/3/2022 về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Công văn số 832/UBND-TTHCC ngày 25/3/2022 về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính...

2.2. Nội dung phổ biến cho nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật và các đối tượng khác

- Đối với nông dân: Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, như: Luật Lâm nghiệp; Luật Trồng trọt; Luật Thủy lợi; Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025 và định hướng đến 2030; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 805/KH-UBND ngày 23/03/2022 về phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 837/UBND-NNTN ngày 25/3/2022 về tăng cường công tác thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản...

- Đối với phụ nữ: Tập trung phổ biến quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng nam, nữ trong hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Trẻ em; Kế hoạch số 662/KH-UBND ngày 10/3/2022 về triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4639/UBND-KGVX ngày 30/12/2021 về triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Tập trung phổ biến các văn bản có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, như: Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Công văn số 206/UBND-NNTN ngày 21/01/2022 về triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất...

- Đối với nạn nhân bạo lực gia đình: Chú trọng quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch số 853/KH-UBND ngày 28/3/2022 về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh...

- Đối với người khuyết tật: Tập trung các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật, chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, như: Luật Người khuyết tật; Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 07/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 24/01/2022 về triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Công văn số 900/UBND-KGVX ngày 30/3/2022 về việc triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" trên địa bàn tỉnh...

- Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và các đối tượng khác tại trại tạm giam, nhà tạm giữ: Tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý VPHC; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội như: Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Công văn số 787/UBND-KGVX ngày 21/3/2022 về việc tăng cường thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh...

2.3. Nội dung phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức

Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 01/4/2022 về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 28/02/2022 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022; Công văn số 917/UBND-NC ngày 01/4/2022 về việc thực hiện công tác PBGDPL năm 2022; Công văn số 300/UBND-NC ngày 27/01/2022 về việc tăng cường, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý kinh tế: Tập trung quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, như: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công; Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước... và các văn bản khác, như: Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý văn hóa, xã hội: Tập trung phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành, quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như: Luật Xuất bản; Luật Báo chí; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An ninh mạng; Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

- Đối với cán bộ, công chức bảo vệ pháp luật: Tổ chức quán triệt các quy định pháp luật chuyên ngành, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý, như: kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng; lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều; lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lĩnh vực giáo dục...

- Đối với cán bộ, công chức cơ sở: Cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; quy định về các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở, như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 về  trồng rừng giai đoạn 2022-2025; Công văn số 850/UBND-NNTN ngày 28/3/2022 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh...

2.4. Nội dung phổ biến cho thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh, sinh viên

Tập trung phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật An ninh mạng... và các văn bản khác như: Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 22/3/2022 về triển khai, thực hiện Giai đoạn 2 Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ tỉnh; Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 24/3/2022 về thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 -2030”; Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 09/3/2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh về triển khai công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022...

2.5. Phổ biến cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh

- Đối với người lao động: Tập trung phổ biến các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, như: Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ  quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 11/3/2022 về triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh...

- Đối với người quản lý: Phổ biến các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, như: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Phá sản; Luật Cạnh tranh; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 04/3/2022 về triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số"; Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 07/02/2022 về thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2022...

- Đối với cán bộ công đoàn: Tập trung phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Công đoàn; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Việc làm; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc dừng thực hiện quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và văn bản khác có liên quan.

2.6. Nội dung phổ biến trong lực lượng vũ trang nhân dân

- Trong quân đội và quốc phòng: Tiếp tục phổ biến những vấn đề cơ bản về lý luận Nhà nước và pháp luật; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác đang đảm nhiệm, địa bàn đóng quân; các quy định về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, như: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 28/3/2022 về triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyến sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh…

- Trong lực lượng công an:

+ Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, xuất nhập cảnh: Tập trung phổ biến các văn bản chuyên ngành, phục vụ công tác chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xuất nhập cảnh, trật tự an toàn xã hội, như: Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Thông tư số 117/2021/TT-BCA ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân; Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân...

+ Đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn: Cần nắm vững các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, hộ khẩu, giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như: Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”... và các văn bản khác có liên quan.

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN

Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các ngành, địa phương lựa chọn để áp dụng các hình thức PBGDPL sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức chủ yếu thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp (Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ, giao ban, các buổi sinh hoạt đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên...); niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice, đăng tải thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện tử; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật... để quán triệt nội dung các văn bản QPPL, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương, đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch.

2. Đối với quần chúng Nhân dân: Chú trọng hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở...

Ngoài các hình thức định hướng nói trên, áp dụng các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả và đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 12/04/2022 Lượt xem : 108
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết