Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
70.147
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 05/4/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1168/VP-TTHCC thông báo việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

 Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2022, tỉnh Kon Tum chính thức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; là hệ thống được tạo thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum.

 

 

Tên miền tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến dành cho các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp: dichvucong.kontum.gov.vn.

Tên miền truy cập đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); các cơ quan chuyên môn và các đơn vị trực thuộc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh: motcua.kontum.gov.vn.

Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận trước ngày 11 tháng 4 năm 2022 nhưng chưa xử lý xong hoặc chưa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thì được tiếp tục xử lý giải quyết hồ sơ đến khi trả kết quả theo quy định tại tên miền: hanhchinhcong.kontum.gov.vn; tên miền này chỉ có chức năng xử lý các hồ sơ đã được tiếp nhận, có hạn xử lý trước ngày 11 tháng 4 năm 2022, không có chức năng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mới.

Đối với triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính: Thực hiện đồng thời với việc chính thức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum từ ngày 12 tháng 4 năm 2022.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Tổng đài của Viễn thông Kon Tum (0260) 3958789 hoặc (0260) 3500001 để được hỗ trợ kỹ thuật./.

Nguồn: Công TTĐT Kon Tum

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 06/04/2022 Lượt xem : 395
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết