Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.892
PHỔ BIẾN GDPL

Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm b, mục 2, Phần III Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và các văn bản khác có liên quan, Ngày 16 tháng 02 năm 2022 Sở Tư pháp đã lựa chọn, biên tập hoàn chỉnh 01 Tập tài liệu phổ biến một số quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

 Xem Công văn số 219/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp tại đây

Một số nội dung cụ thể của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 23/02/2022 Lượt xem : 164
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết