Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.601
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19

Bộ Ngoại giao có văn bản số 2974/LS-PL ngày 06 tháng 8 năm 2021; Công văn số 3100/LS-PL ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc hướng dẫn kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ thông báo đến Qúy ngành, UBND các huyện, thành phố như sau:

1. Đối với những Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài không đủ điều kiện hợp pháp hóa, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiến hành xác nhận nội dung trên các giấy tờ này (theo mẫu tại Công văn số 3100/LS-PL ngày 13/8/2021 gửi kèm theo); theo đó, Qúy ngành, UBND các huyện, thành phố đối chiếu, sử dụng trong quá trình xem xét việc rút ngắn thời gian cách ly cho người nhập cảnh đủ điều kiện theo quy định.

2. Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cập nhật, bổ sung Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Danh sách cập nhật các Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài đã được giới thiệu qua đường ngoại giao nêu tại Công văn số 2974/LS-PL ngày 06/8/2021; đề nghị Qúy ngành, UBND các huyện, thành phố tra cứu thông tin theo đường dẫn https://lanhsuvietnam.gov.vn → Hệ thống văn bản pháp quy → Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài để triển khai thực hiện.

Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục thông báo đến Qúy ngành, UBND các huyện, thành phố khi có hướng dẫn mới liên quan đến nội dung nêu trên./.

 

Văn bản của số 29743100 của Bộ Ngoại giao kèm theo.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 23/08/2021 Lượt xem : 620
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
Website liên Kết