Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
TIẾP CẬN THÔNG TIN

Quyết định cử công chức làm đầu mối cung cấp thông tin của Sở Ngoại vụ

 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-SNgV ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Ngoại vụ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum. Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định cử công chức làm đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của Sở.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 30/10/2020 Lượt xem : 138
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết