Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
TIẾP CẬN THÔNG TIN

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Ngoại vụ

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin;

Thực hiện Văn bản số 3782/UBND-NC ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 25/QĐ-SNgV ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Ngoại vụ.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 29/10/2020 Lượt xem : 147
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết