Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Hội nghị Đánh giá, sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án Định hướng hội nhập quốc tế

Chiều 8/10, Ban Chỉ đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh tổ chức Hội nghị Đánh giá, sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án Định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Hội nghị

3 năm qua, việc triển khai Đề án đã đạt được một số kết quả tích cực, nhận thức về hội nhập quốc tế của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các lộ trình, giải pháp tỉnh đã đề ra.

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu. Tỉnh ta đã tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với các tỉnh Nam Lào và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Rattanakiri, các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia và tỉnh Ubon Ratchathani, Vương quốc Thái Lan. Bên cạnh đó, tỉnh ta đã mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác mới, không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức phát triển của nước ngoài tại Việt Nam, đưa quan hệ của tỉnh với các đối tác không ngừng phát triển.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2020 đã có 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 1 cá nhân viện trợ hơn 118 tỷ đồng thông qua 21 chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2017-2020, tỉnh ta triển khai 11 dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ và phát triển chính thức với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 12 dự án thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa, du lịch được đẩy mạnh. Hoạt động trao đổi đào tạo cán bộ, lưu học sinh giữa các tỉnh tiếp tục được thực hiện. Hội nhập về an ninh, quốc phòng, văn hóa - xã hội, giáo dục, dân tộc… được quan tâm triển khai. An ninh trật tự được đảm bảo, đường biên cột mốc được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ghi nhận nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh, các huyện, thành phố đã phối hợp triển khai Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo hiệu quả và đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong thời gian đến, đồng chí đề nghị các sở, ban ngành, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế về kinh tế phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, gắn thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường. Đẩy mạnh vận động nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh quan hệ với các đối tác truyền thống của Lào và Campuchia; đưa quan hệ hợp tác đã được thiết lập đi vào thực chất, hiệu quả. Tiếp tục xúc tiến mở rộng quan hệ với một số địa phương của các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc, Pháp, Nga và các nước khác thuộc khu vực Âu-Mỹ...

Tập trung tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa, lao động, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng đến với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại, đoàn ra, đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế.

Nguồn: KonTum Online

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 09/10/2020 Lượt xem : 317
Quay Về

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết