Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.892
PHỔ BIẾN GDPL

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn của Sở Tư pháp số 992/STP-PBGDPL về thực hiện công tác PBGDPL trong Quý IV năm 2020.

Sở Ngoại vụ phổ biến như sau:

1. Nội dung phổ biến

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2019, năm 2020 như: Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng… và các quy định khác như: Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...; các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 2883/KH-UBND ngày 06/8/2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 2506/KH-UBND ngày 14/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3046/KH-UBND ngày 18/8/2020 về phát triển Thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 26/8/2020 về thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Công văn số 3500/UBND-KGVX ngày 17/9/2020 về việc thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3492/UBND-NC ngày 16/9/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Công văn số 3452/UBND-KGVX ngày 13/9/2020 về việc tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Công văn số 3417/UBND-NNTN ngày 10/9/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2020; Công văn số 3050/UBND-KGVX ngày 18/8/2020 về việc phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân; Công văn số 3303/UBND-NNTN ngày 03/9/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh…

          - Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2020.

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên…

- Bên cạnh việc phổ biến các văn bản nói trên, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn tại Quý III năm 2020 hoặc các văn bản đã được tổ chức phổ biến nhưng chưa chuyên sâu.

2. Nội dung phổ biến chung cho các tầng lớp Nhân dân

Tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật dân sự; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh mạng; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai; Công văn số 2662/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu; Công văn số 2555/UBND-KGVX ngày 16/7/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; Công văn số 2830/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 về việc  tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không để Nhân dân bị thiếu đói; Công văn số 3303/UBND-NNTN ngày 03/9/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh...

3. Nội dung phổ biến cho nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật và các đối tượng khác

- Đối với nông dân: Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, như: Luật Lâm nghiệp; Luật Trồng trọt; Luật Thủy lợi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Công văn số 3546/UBND-NNTN ngày 21/9/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng…

- Đối với phụ nữ: Tập trung phổ biến quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng nam, nữ trong hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Trẻ em...và các văn bản khác liên quan.

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, như: Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Công văn số 2624/UBND-KGVX ngày 22/7/2020   về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”…

- Đối với nạn nhân bạo lực gia đình: Chú trọng quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; Công văn số 818/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh...

- Đối với người khuyết tật: Tập trung các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật, chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, như: Luật Người khuyết tật; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030, Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật; Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 17/3/2020 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020... và các văn bản liên quan.

- Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và các đối tượng khác tại trại tạm giam, nhà tạm giữ: Tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội như: Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Kế hoạch số 1372/KH-UBND ngày 23/4/2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 26/8/2020 về thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng...

4. Nội dung phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức

Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2506/KH-UBND ngày 14/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh, Công văn số 3002/UBND-NC ngày 14/8/2020 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý kinh tế: Tập trung quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, như: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công; Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước... và các văn bản khác, như: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Kế hoạch số 2246/KH-UBND ngày 25/6/2020 về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; Kế hoạch số 3045/KH-UBND ngày 18/8/2020 về phát triển Thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025…

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý văn hóa, xã hội: Tập trung phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành, quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như: Luật Xuất bản; Luật Báo chí; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An ninh mạng; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 738/UBND-KGVX ngày 28/3/2018 về tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

- Đối với cán bộ, công chức bảo vệ pháp luật: Tổ chức quán triệt các quy định pháp luật chuyên ngành, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý, như: lĩnh vực thể thao, du lịch, thuỷ sản, lâm nghiệp, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; giao thông đường bộ và đường sắt...

- Đối với cán bộ, công chức cơ sở: Cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; quy định về các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở, như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ; Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 08/6/2020 về việc xúc tiến thương mại các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020; Công văn số 1231/UBND-NC ngày 13/4/2020 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2662/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu …

5. Nội dung phổ biến cho thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh, sinh viên

Tập trung phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thanh niên;  Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật An ninh mạng và các văn bản của địa phương như: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 3244/UBND-KGVX ngày 31/8/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn…

6. Phổ biến cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh

- Đối với người lao động: Tập trung phổ biến các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, như: Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế...

- Đối với người quản lý: Phổ biến các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, như: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Phá sản; Luật Cạnh tranh; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu như: Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Kế hoạch số 2883/KH-UBND ngày 06/8/2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 2601/UBND-KTTH ngày 20/7/2020 về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa...

- Đối với cán bộ công đoàn: Tập trung phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Công đoàn; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Việc làm; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Công văn số 3500/UBND-KGVX ngày 17/9/2020 về việc thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh... và văn bản khác có liên quan.

7. Nội dung phổ biến trong lực lượng vũ trang nhân dân

-  Trong quân đội và quốc phòng: Tiếp tục phổ biến những vấn đề cơ bản về lý luận Nhà nước và pháp luật; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác đang đảm nhiệm, địa bàn đóng quân; các quy định về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, như: Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ…

- Trong lực lượng công an:

+ Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, xuất nhập cảnh: Tập trung phổ biến các văn bản chuyên ngành, phục vụ công tác chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xuất nhập cảnh, trật tự an toàn xã hội, như: Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Thông tư số 15/2020/TT-BCA ngày 12/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thông tư số 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong công an nhân dân; Công văn số 3571/UBND-NC ngày 22/9/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh…

+ Đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn: Cần nắm vững các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, hộ khẩu, giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như: Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Công văn số 3125/UBND-NNTN ngày 24/08/2020 về việc một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh…

8. Hình thức phổ biến

         Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các ngành, địa phương lựa chọn để áp dụng các hình thức PBGDPL đạt hiệu quả.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 07/10/2020 Lượt xem : 1141
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
Website liên Kết