Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.892
PHỔ BIẾN GDPL

Triển khai thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

 

Triển khai Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; Sở Ngoại vụ thông tin các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, tra cứu thực hiện.


Xem chi tiết các Luật số 49/2019/QH14, Luật số 51/2019/QH14, Nghị định số 75/2020/NĐ-CPQuyết định số 357/QĐ-TTg.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 02/10/2020 Lượt xem : 966
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết