Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
69.892
PHỔ BIẾN GDPL

Triển khai Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

 Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 Sở Ngoại vụ xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 11/08/2020 Lượt xem : 1135
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết