Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định công bố và phê duyệt thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ

 Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn tỉnh; thay thế Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 và Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Xem chi tiết Quyết địnhdanh mục kèm theo.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 03/08/2020 Lượt xem : 303
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết