Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

thông báo hộp thư điện tử công vụ của Sở Ngoại vụ

 

Thực hiện Kế hoạch số  644/KH-UBND ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum thông báo địa chỉ hộp thư công vụ của đơn vị, cán bộ, công chức sử dụng kể từ ngày 01/8/2020.

Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, thuận tiện trong việc liên hệ và phối hợp công tác./.

Xem chi tiết tại đây.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 27/07/2020 Lượt xem : 294
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết