Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

 

 Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sở Ngoại vụ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết tra cứu./.

Xem chi tiết Quyết địnhDanh mục thủ tục hành chính.

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 24/07/2020 Lượt xem : 338
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết